Instrukcja zakładania współdzielonego konta pocztowego

Szanowni Państwo,

Wkraczamy w kolejny etap wdrażania programu OFFICE 365 w placówkach oświatowych naszego miasta. Wierzymy, że przekonaliście się już o możliwościach tego niezwykłego narzędzia. Cenimy Waszą pracę na stanowisku menadżera placówki, czego wyrazem jest zainwestowanie w profesjonalne narzędzie dające Wam możliwości, które do tej pory były poza zasięgiem.