Instrukcja zakładania współdzielonego konta pocztowego

Szanowni Państwo,

Wkraczamy w kolejny etap wdrażania programu OFFICE 365 w placówkach oświatowych naszego miasta. Wierzymy, że przekonaliście się już o możliwościach tego niezwykłego narzędzia. Cenimy Waszą pracę na stanowisku menadżera placówki, czego wyrazem jest zainwestowanie w profesjonalne narzędzie dające Wam możliwości, które do tej pory były poza zasięgiem.

Jedną z nich jest BEZPIECZNA i jednorodna POCZTA, z której możecie korzystać w dowolnym miejscu i z każdego urządzenia, szybko archiwizować wiadomości i odzyskiwać usunięte elementy. Możecie dodawać zasoby (np. projektor, sale) do kalendarza i następnie określać stan ich aktualnego wykorzystania, tym sposobem zyskując system rezerwacji. Możecie Państwo korzystać także z innych funkcji kalendarza, które ułatwiają zarządzanie urlopami oraz nieobecnościami pracowników.

Chcemy, aby ta funkcjonalność - POCZTA OFFICE 365 - stała się dla Was jeszcze bardziej użytecznym narzędziem. Każdy użytkownik OFFICE 365 otrzymał swój służbowy, imienny adres e – mail. Nie zawsze jednak, szczególnie jeśli chodzi o dyrektora placówki, podawanie takiego adresu e – mail jest dobrym rozwiązaniem w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi. Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przekazujemy instrukcję założenia skrzynki odbiorczej o nazwie „KONTAKT”.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA POCZTOWEGO WSPÓŁDZIELONEGO PLIK DO POBRANIA

Skrzynka ta stanie się dla placówki oficjalnym, kontaktowym adresem e- mail. Skrzynkę, należy założyć najszybciej, jak to jest tylko możliwe. Prosimy, także rozpocząć z niej korzystanie z czasem eliminując stary adres e - mail placówki.


Jarosław Pawlicki
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Łodzi