Instrukcja zakładania Tenanta

Instrukcja zakładania tenanta w portalu Office 365 dla placówki edukacyjnej Miasta Łodzi.

 

 

Numer kroku: 

1 – wykonuje administrator lokalny w placówce oświatowej

Nazwa kroku:

Rozpoczęcie procesu rejestracji tenanta

Opis czynności:

 1. Wejść na stronę http://aka.ms/Office365EduPl
 2. Wybrać (kliknąć) przycisk „ ROZPOCZNIJ PRACĘ – BEZPŁATNIE”
 3. Wypełniamy formularz w następujący sposób:
  1. W polu „Imię” wpisujemy  - Admin 
  2. W polu „nazwisko” wpisujemy – skróconą nazwę szkoły wielkimi literami, np. SP139
  3. W polu „Szkolny adres email” wpisujemy – podajemy adres e-mail, osoby, która zakłada tenanta (na ten adres będzie wysyłana korespondencja związana z rejestracją.
  4. W polu „Numer telefonu szkoły” wpisujemy – numer komórkowy, na który w dalszych krokach helpdesk firmy Microsoft zadzwoni i będzie potwierdzało rejestrację z osobą, która to wykonuje.
  5. W  polu „Nazwa szkoły” wpisujemy pełną nazwę szkoły, np. „Szkoła Podstawowa Nr 139”.
  6. W polu „rozmiar szkoły” wybieramy opcję – „50-249”
  7. Naciskamy klawisz „Dalej ->” 

Numer kroku: 

2 – wykonuje administrator lokalny w placówce oświatowej

Nazwa kroku:

Zakładania administratora głównego tenanta 

Opis czynności:

 1. W polu „Nawa użytkownika” wpisujemy – „admin”
 2. W polu „Yourschool” wpisujemy – skróconą nazwę szkoły, małymi literami + elodz, np.: sp139elodz.
 3. W polu „Utwórz hasło” wpisujemy – „KrupOP#$09”. TO hasło zostanie później zmienione.
 4. W polu „Potwierdź hasło” wpisujemy - „KrupOP#$09”.
 5. Naciskamy przycisk „Utwórz moje konto ->”

Numer kroku: 

3 – wykonuje administrator lokalny w placówce oświatowej

Nazwa kroku:

Zakładanie administratora głównego tenanta 

Opis czynności:

 1. W polu „Numer telefonu” wpisujemy – dostępny zakładającemu numer telefonu komórkowego.
 2. Naciskamy klawisz „Dalej ->”
 3. W polu „Wprowadź kod weryfikacyjny” wpisujemy – otrzymany kod sms-em.
 4. Naciskamy klawisz „Dalej ->”
 5. Zamknij okno przeglądarki. 

Numer kroku: 

4 – wykonuje administrator lokalny w placówce oświatowej

Nazwa kroku:

Uzupełnienie profilu organizacji 

Opis czynności:

 1. Wchodzimy na stronę https://portal.office.com/
 2. Logujmy się używając: 
  1. użytkownik: admin@nazwa_skrócona_szkoły.onmicrosoft.com, np.: admin@sp139elodz.onmicrosoft.com
  2. hasło: KrupOP#$09
 3. Naciskamy klawisz (kafelek) „”Administracja”
 4. W menu po lewej stronie rozwijamy opcję „Ustawienia” i klikamy pozycję „Profil organizacji” – Ustawienia->Profil organizacji.
 5. Naciśnij klawisz „Edytuj” w części, gdzie znajduje się pole „Adres” („kafelek” na samej górze).
 6. W polu „Adres” wpisujemy – adres danej placówki oświatowej.
 7. W polu „Miejscowość” wpisujemy – „Łódź”.
 8. W polu „Kod” wpisujemy – kod pocztowy danej placówki oświatowej.
 9. Naciskamy klawisz „Zamknij”.

Numer kroku: 

5 – wykonuje administrator lokalny w placówce oświatowej

Nazwa kroku:

Zgłoszenie do Microsoft w celu weryfikacji wykorzystywania domeny do celów edukacyjnych  

Opis czynności:

 1. W menu po lewej stronie rozwijamy opcję „Pomoc techniczna” i klikamy pozycję „Nowe żądanie usługi” – Pomoc techniczna-> Nowe żądanie usługi.
 2. Naciskamy klawisz „Dalej ->”
 3. W polu „Aby rozpocząć….” wpisujemy – „Aktualizacja licencji do wersji edukacyjnej” oraz podajemy link do strony internetowej placówki edukacyjnej, np.: http://www.sp139.nstrefa.pl/.
 4. Naciskamy klawisz „Uzyskaj pomoc”
 5. Wybierz opcję „Pozwól nam zadzwonić do Ciebie” (na samym dole). Powinien pojawić się numer telefonu, który był już wcześniej wprowadzony w kroku „1”.
 6. Naciskami klawisz „Zadzwoń do mnie”.
 7. Teraz czekamy na kontakt ze strony firmy Microsoft. Będziemy musieli podać adres obecnej strony internetowej placówki oświatowej. Kontakt ze strony help desk może być również mail-em, bez kontaktu telefonicznego
 8. Możemy wylogować się z portalu.
 9. Po zakończeniu rozmów z heldesk firmy Microsoft, należy wysłać maila na adres rejestracja@elodz.edu.pl z informacją, że proces weryfikacji domeny się zakończył.